Uczymy dzieci od 3 do 14 lat - od przedszkola do ósmej klasy.  

Zajęcia odbywają się w soboty od 9:00 do 12:00.