Program nauczania polskiej szkoły

Zajęcia szkolne prowadzone są w oparciu o program nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych przygotowanych przez Centralę Szkół Polskich w Nowym Jorku z roku 2006.

Program obejmuje:
Naukę języka polskiego w piśmie i mowie
Naukę hymnu, tradycji i zwyczajów polskich
Historię Polski
Geografię Polski
Literaturę piękną

W naszej szkole udzielamy również lekcji religii z przygotowaniem do następujących Sakramentów: Sakramentu Pojednania (Spowiedzi), Komunii Świętej oraz Bierzmowania.

Organizujemy również konkursy, wycieczki, jasełka, bal walentynkowy, piknik, itd.

Hymn Narodowy

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski...