Dlaczego warto uczyć się języka polskiego?

Język polski, polszczyzna – język naturalny należący do grupy języków zachodniosłowiańskich (do której należą również m.in. czeski i słowacki), stanowiącej część rodziny języków indoeuropejskich. Jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Po co uczyć się języka polskiego? To pytanie zadają sobie nie tylko uczniowie ale i rodzice. Oto kilka odpowiedzi:

umiejętność porozumienia się z 40 milionami ludzi mieszkającymi w Polsce i następnymi 20 milionami Polonii rozproszonej po całym świecie, w tym z własnymi dziadkami, kuzynami itd.
możliwość poznania polskiej kultury i literatury hermetycznie zamkniętej dla tych, co języka polskiego nie znają.
możliwość zdobycia punktów do high school oraz od 3 do 16 kredytów na studia.
możliwość dostania pracy w organizacjach międzynarodowych, np. ONZ, a także w innych firmach czy instytucjach gdzie wymagane są przynajmniej dwa języki.
możliwość prowadzenia obozów i kolonii, wymiany polsko-amerykańskiej, co rownież daje punkty na świadectwie z high school.
dla własnej satysfakcji.

Dodatkowo, warto być dwujęzycznym, ponieważ:

więcej niż połowa ludzkości rozmawia dwoma lub więcej językami.
dwujęzyczność oznacza bogactwo i różnorodność, należy do naszego naturalnego środowiska.
dwujęzyczność wskazuje na wyższy poziom wykształcenia.
ten, kto rozmawia dwoma lub więcej językami, ma dojście do dwóch lub więcej kultur.